Game bài Xì to - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

Tìm AEON gần bạn
Giờ mở cửa
Siêu thị: 8:00 - 22:00 (T2 - CN)
TT Bách Hoá: 10:00 - 22:00 (T2 - T6)/9:00 - 22:00 (T7, CN & Lễ)

Thể lệ chương trình Thẻ Thành viên

Chương trình Khách hàng thân thiết của AEON Việt Nam (AEON Viet Nam Member) chỉ được áp dụng cho công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có CMND/CCCD/Hộ chiếu từ đủ 16 tuổi trở lên và không được dùng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ. Chương trình này sẽ không áp dụng cho nhân viên của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình bằng hình thức sau (hình thức hiện tại được áp dụng cho Khách hàng thành viên mới):

  • Đăng ký qua hình thức trực tuyến bằng ứng dụng di động “AEON Việt Nam” trên điện thoại: Khách hàng sau khi điền đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan ( Họ và tên, số CMND/ CCCD, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, giới tính) sẽ được hệ thống cấp một (01) tài khoản với mã số thành viên AEON.

– Với mỗi 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mua hàng tại Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và siêu thị AEON Việt Nam, khách hàng tích lũy được một (01) điểm (không tính phần tiền lẻ không làm tròn 10.000 đồng đối với mỗi lần thanh toán). Mỗi 300 điểm tích lũy được đổi thành một (01) Phiếu chiết khấu AEON trị giá 30,000 VNĐ (ba mươi ngàn đồng) (phiếu dùng để giảm thanh toán cho lần mua hàng tiếp theo) và không được quy đổi thành tiền mặt. Việc tích lũy điểm không áp dụng trong trường hợp mua hàng bằng Phiếu chiết khấu, Phiếu ưu đãi AEON, mua hàng tại khu vực Trung Tâm Thương Mại, không áp dụng đồng thời với các chương trình thẻ khác phát hành bởi AEON và các sản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật.

– Điểm tích lũy chưa đổi thành Phiếu chiết khấu AEON trong năm liền trước sẽ được tự động chuyển thành điểm tích lũy của năm sau và số điểm này chỉ có giá trị qui đổi thành Phiếu chiết khấu AEON trước khi hết ngày 30/06 của năm sau. Trong mọi trường hợp, AEON không có trách nhiệm thông báo lại quy định này cho khách hàng

– Khoản thanh toán bằng Phiếu chiết khấu AEON sẽ không được tích lũy điểm hay quy đổi thành tiền mặt. Đồng thời sẽ không được dùng để tham gia các chương trình khuyến mãi khác.

– Khách hàng sẽ xuất trình Mã số Thành viên AEON (Thẻ chính bằng nhựa hoặc Thẻ nhỏ gắn móc khóa hoặc giao diện Ứng dụng di động AEON Việt Nam) và CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi nhận quyền lợi (đổi phiếu chiết khấu AEON, đổi quà, …) hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan.

– Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng xuất trình Mã số thành viên AEON (mã vạch in trên Thẻ Thành viên AEON hoặc mã vạch trên Ứng dụng di động AEON Việt Nam) khi thanh toán. Điểm và thông tin hồ sơ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch.

– Việc tích lũy điểm sau khi mua hàng chỉ áp dụng cho các hóa đơn trong vòng 03 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn.

– AEON có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc:

  • Từ chối cho khách hàng tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của AEON Việt Nam (AEON Viet Nam Member) vì những lí do chính đáng;
  • Thu lại hoặc hủy bỏ tư cách tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của AEON Việt Nam (AEON Viet Nam Member) của khách hàng vì những lý do chính đáng.
  • Thay đổi, cập nhật nội dung Chương trình hoặc các Điều Kiện và Điều Khoản trong Chương trình mà không cần phải thông báo với Khách Hàng Thành Viên.
  • Chấm dứt Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào nhưng phải gửi thông báo cho Khách Hàng Thành Viên (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước ít nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định sẽ chấm dứt chương Trình
  • AEON không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình, và không chịu trách nhiệm nào phát sinh từ các hư hỏng hay thất lạc Tài khoản thành viên do lỗi của khách hàng.
  • AEON được phép sử dụng các thông tin ghi trong phiếu đăng ký và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại hệ thống siêu thị AEON của thành viên để hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông trực tiếp, thống kê và quản lí chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến thành viên sẽ được bảo mật.

Chương trình không áp dụng đồng thời cùng với các chương trình thẻ khác tại AEON trừ khi có thông báo khác từ phía AEON.

Điều kiện và điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2022.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ quầy dịch vụ khách hàng tại TTBHTH & Siêu Thị AEON gần nhất hoặc liên hệ 1800.888.886.